Hizmet Sözleşmesi

Madde 1 - Konu

2.1 İşbu sözleşmenin konusu; Bastiriver.cominternet sitesi üzerinden sipariş verecek müşteri ile Bastırıver’nun karşılıklıyükümlülükleri.


Madde 2 - Sorumluluklar

2.1 Kullanıcılar müşteri olabilmek içinkendi belirledikleri şifre üye olabilir. Müşteri sipariş formunda belirtilenbilgileri doldurmak, hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları onaylayarak,gizlilik politikasına uygun davranacağını taahhüt ederek üyelik işleminigerçekleştirebilir. Üyelik işlemlerinin tamamlanması hizmet sözleşmesi kullanımkoşulları ve gizlilik sözleşmesi ve bu sözleşme eklerinde yer alan belgelerdebelirtilen hak ve yükümlülüklerin kabul edildiği anlamına gelir.

2.2 Üyeliği dondurulan, üyeliğiyasaklanan kullanıcının başka bir kullanıcı hesabı ile üye olması yasaktır.

2.3 Bastırıver, herhangi bir gerekçegöstermeden, bildirimsiz ve tazminatsız üyeliğe son verme ve dondurma hakkınasahiptir. Üyeliğin dondurulması veya sona erdirilmesi durumunda Bastırıver’danherhangi bir ad altında tazminat ve gider talebinde bulunulamaz.

 

Madde 3 - Hak ve Yükümlülükler

3.1 Müşteri’nin Hak ve Yükümlülükleri:

3.1.1 Müşteri Bastiriver.com üzerindenve hakkında gerçekleştireceği her türlü işlem ve eylemde iş bu sözleşmekoşullarına, kanuna, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilkelerineuyacağını kabul ve taahhüt eder.

3.1.2 Bastırıver, yürürlükteki mevzuatuyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halindeMüşteri’nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarlapaylaşabilir.

3.1.3 Müşteri üye olurken veya siparişverirken kullandığı kullanıcı adı, şifre, ödeme bilgilerinin doğruluğunu kabulve taahhüt eder. Bu bilgilerin doğru olmasından ve 3. şahıslarlapaylaşılmasından Müşteri bizzat kendisi sorumludur. Bilgilerin doğruluğu ve 3.şahıslarla paylaşılan bilgiler konusunda yaşanacak sorun ve zararlardan Müşterisorumludur.

3.1.4 Müşteri çalışma yükle bölümündengöndereceği sipariş dosyalarını tasarım ölçü ve kurallarına göre göndermekleyükümlüdür. Yardım Merkezi’nde bulunan tasarım ölçü ve kuralları dışındagönderilen dosyalarda oluşacak olan zararlardan müşterinin kendisi sorumludur.

3.1.5 Müşteri online tasarla bölümündengöndereceği siparişte şablonlarda yaptığı değişiklik nedeni ile oluşacakzararlardan kendisi sorumludur.

3.1.6 Müşteri işlerini gönderirken Kredikartı, Havale, EFT ve Paypal Ödeme kanalları ile ödeme yapabilmekte olup,işin baskıya girmesi için ödemenin eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir.Gönderdiği sipariş gurubunda yer alan bütün ürünlerin ödemesini tek seferdeyapmakla yükümlüdür. Aksi halde yapılan eksik ödeme gruptaki bir kısım işlerinbasılmasına yeterli olsa dahi iş baskıya alınmayacaktır.

3.1.7 Müşteri siparişi baskıyaalındıktan sonra iptal edemez, değişiklik isteyemez, geri ödeme talep edemez.Müşteri iptal işlemini sadece “Siparişiniz Alındı” konumundaykengerçekleştirebilir. Müşteri siparişini iptal koşullarına uygungerçekleştirdikten sonra geri talep edebilir. Geri talep edilen ücret 15 gün içerisindeödenmenin yapıldığı yol ile (havale, eft, kredi kartı vb.) geri ödemeyapılacaktır.

3.1.8 Müşteri, siparişine ait görselde iyileştirme talep ettiği takdirde, e-posta ya da SMS ile yapılan bildirimleri takip etmekle yükümlüdür. 24 saat süre ile geri dönüş yapılmadığı takdirde sipariş, yapılan düzenleme ile işleme alınır ve taahhüt edilen sürede gönderim yapılması için gereken çalışma yapılır.

3.2 Bastırıver'in Hak ve Yükümlülükleri

3.2.1 Bastırıver, site üzerindengönderilen dosyaları ödemesi tam olarak yapıldıktan sonra her ürününaçıklamasında yer alan baskı seçeneklerindeki fire oranları ve teslim tarihidahilinde basıp göndermekle yükümlüdür.

3.2.2 Bastırıver, Gizlilik sözleşmesineuymakla yükümlüdür.

 

Madde 4 - Hizmet Bedeli

4.1 Bastiriver.com üyeliği için herhangibir ücret talep edilmemektedir.

4.2 Müşteri seçtiği ürün veözelliklerine göre değişen baskı ve sabit kargo bedeli ödemektedir.

 

Madde 5 - Kampanya ve Fiyatlar

5.1 Bastiriver.com’da devam edenkampanyaların süresi Bastırıver tarafından belirlenir ve bitiş ve başlangıçtarihi saklıdır.

5.2 Bastırıver, fiyat listesinde bulunanteslim sürelerinde ve fiyatlarda değişiklik yapabilir. Değişiklik tarihisaklıdır.

5.3 Fiyat listesinde görülen fiyatlaraKDV dahildir.
 

Madde 6 - Sözleşme Değişiklikleri

6.1 Bastırıver, iş bu sözleşmeyi tektaraflı olarak uygun göreceği bir zamanda değiştirebilir. Bu değişiklik Bastiriver.com’danveya üyelerin email adreslerine bildirilecektir.

 

Madde 7 - Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Bastırıverişbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifaetme veya gerçekleştiremesi durumunda herhangi bir ad ve şartla tazminat talepedilemeyecektir.

Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş,grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkiniyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecekarızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarlasınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşenolaylar olarak yorumlanacaktır.
 

Madde 8 - Mücbir Sebepler

8.1 Müşteri’nin göndermiş olduğu siparişgrafiker tarafından askıya alınıp bilgi istendiğinde gönderilecek bilgiyikontrol etmek müşterinin sorumluluğundadır. Müşterinin geri bildirim yapmadığıtaktirde yaşanacak olan gecikmeden Bastırıver sorumlu değildir.

 

Madde 9 - Geri İade

9.1 Basılan ürünlerin geri iadesiyapılmamaktadır. Tek kullanımlık olan ve üzerinde tüketicinin isteğine göre düzenleme yapılmış olan ürünlerde cayma hakkı kullanılarak ürün iadesi mümkün olmamaktadır. Bu tür ürünler ancak üretilen ürünün kusurlu yada ayıplı olması halinde değiştirilebilir.

 

Madde 10 - Hükümler

10.1 İşbu sözleşme taraflar yukarıdabulunan yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır, yukarıda bulunanyükümlülükler yerine getirilmediği taktirde karar mercii Gaziantep mahkeme ve icradaireleridir.